Architects:  A.S.Studio, Atelier KAI Architects, Atelier SHARE, Chiasma Factory, N MAEDA ATELIER